هایپرهیدروزیس-الکسا

هایپرهیدروزیس (hiperhidrosis)

هایپرهیدروزیس در درجه اول یک بیماری ژنتیکی بوده که به دلیل اختلال در غده هیپوتالاموس ایجاد میگردد . هایپرهیدروزیس یا تعریق بیش از حد  به دو نوع اولیه و ثانویه طبقه بندی میشود . در نوع اولیه به دلیل اختلال ژنتیکی  میباشد که در این مورد افراد به صورت ورراثتی این بیماری را از والدین خود به ارث میبرند . نوع دوم به دلیل راکشن غیر قابل پیش بینی سیستم ایمنی و اعصاب محیطی بدن ، به عامل ثانویه میباشد . نوع دوم در اثر یک صانحه( جراحی تزریق واکسن و عوامل دیر ممکن است اتفاق بیافتد و در هر سنی احتمال بروز آن وجود دارد . نواحی در برگیرنده این بیماری عمدتا ناحیه ف دست و کف پا و زیر بغل میباشد .تجمع غدد تعریق در این نواحی از دیگر نواحی بیشتر است . پوست انسان را بیش از 2 میلیون غده تعریق احاطه کرده است که وظیفه این غدد

در درجه اول کنترل دمای بدن انسان و سپس کنترل رطوبت بدن  میباشد .

مکانیسم ایجاد تعریق شدید

سیستم هیپوتالاموس به عنوان بخش  مرکزی کنترل فعالیت های پیمون مغز 5 وظیفه اصلی دارد ، از قبیل کنترل فشار خون و کنترل تعریق و احساس و عواطف و … دارد که در زمان بروز هر کدام از عوامل محیطی با فرمان الکتروشیمیایی این قسمت اعصاب محیطی پیغام رسانی های هر بخش از اندام را انجام خواهند داد . در زمان بالارفتن دمای بدن بار نوروپاتیک ارسالی به غدد تعریق از طریق غده هیپوتالاموس واقع در پیاز مغز بالا رفته و باعث خارج شدن آب  بدن از طریق غدد تعریق خواهد شد .این مکانیسم باعث از دست رفتن آب بدن و ایجاد تشنگی زیاد در فرد خواهد شد .نوشیدن آب زیاد و دفع مکرر از طریق غدد  ، به صورت یک سیستم بسیار هوشمندانه ، سطح دمای داخلی بدن را کنترل میکند .

 

اختلال در عملکرد هیپوتالاموس:

در زمانی که غده هیپوتالاموس دچار اختلال شود ،هر عامل افزایش دهنده ی بار نوروپاتیک مغزی ، باعث افزایش تعریق در اختلال هایپرهیدروزیس خواهد شد . این عوامل از قبیل گرما استرس هیجان و … میتواند باشد . در هایپرهیدروز شدید ، در حالت سکون مغز نیز بار نوروپاتیک به اندازه ای بالا میباشد که باعث ایجاد تعریق دائمی ، در بیشتر ساعات خواهد شد ،به همین علت ،  بیماران هایپرهیدروز در زمان خواب مشکل تعریق را ندارند . زیرا در این حالت فعالیت مغز بسیار اندک بود و پیغام رسانی عصبی برای غدد تعریق در پایین ترین سطح خواهد بو د.