چرا آیونتوفورز (یونتوفورزیس)

چرا از یونتوفورزیس استفاده کنیم


یونتوفورزیس در حال حاضر بهترین روش درمانی برای بیماری هایپر هیدروزیس می باشد

در بین روشها از همه موثر تر و ارزانتر و همچنین مهم تر از همه اینکه دارای هیچ عوارض جانبی نمی باشد. این روش بیش از 40 سال است در اروپا و امریکا در حتال استفاده است وبه عنوان بهترین روش درمانی شناخته شده است .


متاسفانه این روش در ایران جدید و قریب به 5 سال است که به صورت انبوه و استفاده بیمار در منزل متداول است و بیش از سی سال است در بیمارستانهای بزرگ اکثر کلان شهر ها به صورت کلینیکی بیمار ها از دستگاه برای درمان استفاده می کنند .


با توجه به اینکه نمونه خارجی آن دارای قیمت بسیار بالا حدودا 1100 یورو می باشد استفاده از این دستگاه در ایران به صورت خانگی مرسوم نشده و با دست یابی به تکنولوژی این دستگاه توسط محققان داخلی و تولید داخل این محصول ، قیمت آن به کمتر از یک دهم کاهش یافته.


FDA سازمان غدا و داروی جهانی آمریکا که مرجع گواهی های پزشکی است به این روش تائیدیه داده و اعلام نموده است که یونتوفورزیس هیچگونه عوارض جانبی ندارد


استفاده از یونتوفورزیس در حقیقت نوعی یون درمانی با یون منفی آب است که در عین اینکه دارای هیچ عوارضی نیست با توجه به خاصیت بادی دتوکس یا همان سم زدایی باعث خروج رادیکال آزاد یا همان ذرات بار مثبت (ناشی از آلودگی هوا ،غذا و سموم وارد شده به بدن مانند سرب ) از بدن شخص بیمار می شود و به نوعی به سلامت فرد بیمار کمک مضاعفی نیز می نماید.

iontophoresis-sweet