پیگیری ثبت یونتوفورزیس آریا پروشات رایکا مجوز

اداره کل تجهیزات پزشکی ایران زیر نظر سازمان عذا و دارو از مراجع ذیصلاح اعطای مجوز تولید تجهیزات پزشکی به شرکت ها میباشد . 

برای برسی بهتر و جلوگیری از هرگونه تقلب  مجوز ها با تمام جزئیات از داخل سایت imed.ir  قابل وریفای و پیگیری میباشد . 

در اینجا لینک مستقیم پیگیری برای شما درج شده است که میتوانید با کلیک بر روی آن و نوشتن نام شرکت 

آریا پروشات رایکا

در قسمت نام شرکت ،مجوز مربوط را رصد نمایید . 

لازم به ذکر است که پرتو طب پردیس از زیر مجموعه های آریا پروشات رایکا  اولین شرکت دریافت کننده مجوز وزارت بهداشت برای تولید یونتوفورزیس در ایران بوده که در سال 1393 موفق به اخذ آن گردیده است .

مجوز سازمان غذا و دارو

با نوشتن نام شرکت آریا پروشات رایکا  در قسمت نام شرکت ، میتوانید مجوز دستگاه یونتوفورزیس را مشاهده نمایید