روش های درمان بیماری هایپرهیدروزیس

قرص های خوراکی

مکانیسم علمی روش

این قرص ها از نوع آنتی کلینرزیک هستند و خاصیت اصلی آنها فلجی موضعی میباشد تاحدی مثل بوتاکس. نتیجه مورد نظر این هست که بیمار پس از خوردن قرص ها غدد کف دستش از کار افتاده و فرمان تعریق را دریافت نکند وخشک بماند . اما این قرص در ابتدا در معده و روده ها  تاثیر گذاشته و اول از همه  معده و سستم گوارش  را از کار انداخته و دچار مشکل میکنند .سپس با جذب از طریق خون چشمها دچار تاری دید میشود و همچنین سرگیجه و … و نهایتا هم روی غدد تعریق کف دست اثر کذاشته و آنها را برای ساعاتی غیر فعال میکند 

بازدهی درمان

10%

معایب

درمان دائم و همیشگی نیست

ایجاد عوارضی همچون خشکی دهان تاری دید و اختلال در سیستم گوارش تنفس و به طور کل سیستم اعصاب سمپاتیک و نورو پاتیک  دچار اختلال در عملکرد خواهند شد .

مزایا

در دسترس و ارزان قیمت بودن 

درمان هایپرهیدروزیس با قرص
درمان هایپرهیدروزیس با کلراید آلومینیوم

کلراید آلومینیوم

مکانیسم علمی روش

کلراید آلومینیوم از طریق بلوکه کردن غدد تعریق جلوی فعالیت غدد تعریق را میگیرد .

بازدهی درمان

20 الی 40 %

معایب

درمان دائم و همیشگی نیست

از آنجا که آلومینیوم یک ماده بسیار سمی میباشد ، استفاده طولان یمدت ازاین ماده باعث اگزما شدید پوستی و تغییر رنپگ پوست و خطر جذب و رسوب  آلومینیوم در عناصر حیاتی بدن ، از قبیل مغز ، باعث ایجاد سرطان و آلزایمر و … میشود

مزایا

در دسترس و ارزان قیمت بودن 

تزریق بوتاکس

مکانیسم علمی روش

بوتاکس در  حقیقت نوعی سم فلج کننده میباشد که با تزریق در ناحیه تعریق باعث از کارافتادگی غدد شده و غدد فلج دیگر توانایی دریافت فرمانهای عصبی از مغز مبنی بر تعریق را نخواهند داشت 

بازدهی درمان

40 تا 80 %

معایب

درمان دائم و همیشگی نیست

از معایب این روش  نیاز به تکرار هر سه تا شش ماه یکبار . عوارض جانبی همچون فلجی موضعی دست در طول مدت درمان (6 ماه) تا جایی که بیمار توانایی بستن دکمه پیراهن خود را ندارد و یا ذرب نوشابه را نمیتواند باز کند 

و قیمت بالا  را  میتوان ذکر کرد

مزایا

دردست و پا بسیار دردناک هست ولی مناسب برای زیر بغل میباشد 

درمان هایپرهیدروزیس با تزریق بوتاکس
درمان هایپرهیدروزیس با جراحی

عمل جراحی

مکانیسم علمی روش

در این روش با قطع عصب سمپاتکتومی از داخل قفسه سینه ، پل ارتباطی  فرمان تعریقی که از مغز صادر میشود به کف دست را قطع میکنند و بدین وسیله چون فرمان تعریق از مغز به کف دست نمیرسد ، در نتیجه دست تعریق نمیکند . همانگونه که در معایب نیز گفته شده ، این عصب بریده و رها در بدن با گذر زمان رشد کرده و به یک بافت از بدن خودش را پیوند میزند. لاجزم از این به بعد فرمان تعریق را به جای اینکه به کف دست برساند به عضو مذکور میرساند و بیمار دچار تعریق جبرانی میشود. حال آن عضو میتواند صورت باشد یا کمر و شکم یا کشاله های ران 

بازدهی درمان

60%

معایب

درمان دائم و همیشگی نیست

ایجاد عرق جبرانی

احتمال برگشت دوباره تعریق دست 

فقط برای تعریق کف دست کاربرد دارد 

مزایا

متاسفانه این روش مورد تائید FDA سازمان غذا و دارو جهانی آمریکا نیست و هیچ مزایایی به غیر از خشکی مقطعی ندارد 

میرادرای

مکانیسم علمی روش

با استفاده از امواج فرکانس بالای ماکرویو باعث افزایش دما در ناحیه چربی اطراف غدد شد ه و این دمای بالا باعث تخریب کامل غدد خواهد شد این روش فقط برای زیز بغل قابل استفاده خواهد بود و با توجه به اینکه روش نو ظهوری هست هزینه درمان برای این روش بسیار بالا بوده و در ایران در دسترس نیست

بازدهی درمان

50 تا 70 %

معایب

درمان دائم نیست

قیمت بالا 

در دسترس نبودن

به دلیل نوظهور بودن روش ،هنوز عوارض جانبی آن کامل مشخص نشده است . 

فقط برای زیر بغل کاربرد دارد و برای کف دست و پا کاربرد ندارد 

مزایا

خشکی بالا در زیر بغل

درمان هایپرهیدروزیس با میراداری
یونتوفورزیس الکسا

iontophoresis آیونتوفورز

مکانیسم علمی روش

در این روش واسط بین بدن بیمار و دستگاه آب میباشد . با سیگنالی که از پد ها وارد آب میشود آب را یونیزه کرده و یون آب همراه با جریان خفیف وارد منافذ غدد تعریق شده و لومن غدد تعریق به دلیل راکشنی که نسبت به یون نشان میدهند ، تنگ تر شده و تعریق به اندازه طبعی پمپاژ میشود 

بازدهی درمان

98%

معایب

این روش نیز مانند دیگر روشهای درمان تعریق کنترلی هست و از شروط مهم خشک ماندن پایبندی به درمانهای تمیلی ماهی یکبار میباشد 

مزایا